Nowe zasady bezpieczeństwa w parafii po komunikacie bp-a Romualda Kamińskiego z 24.03.2020 r.

Grupa „OFIARNIKÓW”

W I Niedzielę Wielkiego Postu w parafii powstała grupa „OFIARNIKÓW” – ludzi, którzy modlą się poszcząc w intencji naszej Ojczyzny, Narodu, Kościoła w Polsce. Zadaniem osoby jest podjęcie Postu (w ustalonym czasie, dniu) o chlebie i wodzie wraz z przyjęciem Komunii Świętej danego dnia postu. Tworzymy codzienną (nieustanną) modlitwę, która rozpoczęła się 1 marca, a zakończy się w czerwcu. Prosimy o wytrwanie w tych postanowieniach, szczególnie wobec sytuacji w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.

Akcja POMOCNA DŁOŃ

Szczegóły u ks. Pawła.

Author

IV Niedzielę Wielkiego Postu 

Moi kochani parafianie,

Przeżywamy IV Niedzielę Wielkiego Postu. Jest to czas szczególny, dotychczas niespotykany. Tydzień temu na Mszach świętych gromadziło się do 50 osób, podobnie będzie również tej niedzieli. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego stosujemy się do wymogów i jest to bardzo dobry znak, dzięki któremu scenariusz znany z Włoch może nie powtórzyć się w naszym kraju. Proszę szczególnie osoby starsze i schorowane, aby pozostały w swoich domach. Dobrze, że korzystacie z dyspensy i uczestniczycie we Mszach świętych transmitowanych przez telewizje i media społecznościowe. To znak waszej roztropności i odpowiedzialności. Ten czas może być czasem wzrastania w nas tęsknoty za Jezusem Eucharystycznym i docenienia dotychczasowej rzeczywistości dostępu do sakramentów świętych bez żadnych ograniczeń.

Author

W związku z pojawieniem się koronawirusa na terenie Polski, Bp Romuald Kamiński zachęca do „modlitwy o ustrzeżenie nas od skutków szerzącej się epidemii, […] w intencji chorych, ich rodzin, w intencji osób poddawanych kwarantannie oraz w intencji całego personelu medycznego i kierujących wszystkimi działaniami.” Trzeba nam wystrzegać się przed paniką, ale też zwiększyć czujność co do przestrzegania zasad higieny.

Z dekretu Bp Romualda: „Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.”

Według sugestii sprzed tygodnia przewodniczącego Episkopatu abpa Gądeckiego, osoby które będą uczestniczyć w Mszy powinny zrezygnować z żegnania się święconą wodą (w naszym kościele opróżniliśmy kropielnice). Można przyjmować Komunię świętą na rękę. Abp Gądecki przypomniał też sens Komunii duchowej – to „jest akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie”. Wierzymy, że to doświadczenie możliwe jest w różnych sytuacjach, kiedy nie jest możliwa Komunia sakramentalna (choć nie może jej zastąpić, gdy sakramentalna forma Komunii jest możliwa).

Wprowadzamy w naszej parafii także pewną zmianę. Od najbliższej soboty (14 marca) do odwołania sobotnie Msze św. wieczorne będą odprawiane według formularza z niedzieli

Godziny Mszy św. nie ulegają zmianom (sześć Mszy w niedziele i święta, cztery w dni powszednie – godziny podane są w bocznej kolumnie), zachęcamy także do osobistej modlitwy w domach i oglądania transmisji Mszy św. za pośrednictwem telewizji, internetu i audycji radiowych. Dołączmy do prośby przewodniczącego Episkopatu Polski i „Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy szczególnie do modlitwy suplikacją +Święty Boże, Święty Mocny…+”

Poniżej zamieszczamy linki z komunikatami kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

Jednocześnie przypominamy, że osoby starsze i schorowane powinny pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np.

– o godz. 7.00 w TVP 1,
– o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy,
– o godz. 9.30 w Telewizji Trwam,
– o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje.

Wszystkim parafianom życzymy, aby – z Bożą pomocą – wytrwali w zdrowiu.

Author

Nasza parafia w obiektywie