Spotkanie opłatkowe kółek różańcowych (styczeń 2017)