Nowa encyklika Papieża Franciszka „Pochwalony Bądź”

O zerwanie z obojętnością oraz realizację wypływającej z Ewangelii troski o rzeczywistość stworzoną zaapelował papież Franciszek w pierwszej w dziejach Kościoła encyklice całkowicie poświęconej ochronie naturalnego środowiska człowieka, „Laudato si’” – „Pochwalony bądź”.

Zachęcamy do lektury nowej encykliki Papieża Franciszka