XXIX Niedzielę Okresu Zwykłego

1. W tym tygodniu obchodzić będziemy Tydzień Misyjny pod hasłem „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie.” Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą w czwartek, 24 października o godz. 18.00 do Katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika wszystkich, którym bliskie są misje. Więcej informacji na stronie diecezjalnej.

Author

XXVIII Niedzielę Okresu Zwykłego

1. Dzisiaj obchodzimy XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Przed kościołem będzie prowadzona zbiórka do puszek na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera zdolną młodzież z niezamożnych rodzin. Zachęcamy do włączenia się w dzieło budowania żywego pomnika naszego Papieża św. Jana Pawła II. 

Author

Nasza parafia w obiektywie