XI Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy niedzielę w oktawie Bożego Ciała. Dziękujemy Jezusowi za to, że pozostał z nami ukryty w tabernakulum, ciągle się za nas ofiaruje i wstawia za nami do Ojca. Kościół nie ma nic cenniejszego od Eucharystii. W czwartkowej procesji w sposób szczególny wyznaliśmy naszą wiarę i miłość do Jezusa w Najświętszej Eucharystii. Dziękujemy parafianom za budowę ołtarzy wokół świątyni i obecność.

Author

VI Niedziela Okresu Wielkanocnego

1. Od dzisiaj zmieniają się przepisy sanitarne związane z liczebnością parafian na Mszy św. i nabożeństwach. Liczba osób mogąca uczestniczyć w liturgii wewnątrz naszego kościoła wynosi 75 osób. Przypominamy jednocześnie, że wszyscy uczestnicy obrzędów liturgicznych, z wyłączeniem duchownych sprawujących kult religijny, są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.

Author

Nasza parafia w obiektywie