IV Niedzielę Wielkiego Postu 

Moi kochani parafianie,

Przeżywamy IV Niedzielę Wielkiego Postu. Jest to czas szczególny, dotychczas niespotykany. Tydzień temu na Mszach świętych gromadziło się do 50 osób, podobnie będzie również tej niedzieli. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego stosujemy się do wymogów i jest to bardzo dobry znak, dzięki któremu scenariusz znany z Włoch może nie powtórzyć się w naszym kraju. Proszę szczególnie osoby starsze i schorowane, aby pozostały w swoich domach. Dobrze, że korzystacie z dyspensy i uczestniczycie we Mszach świętych transmitowanych przez telewizje i media społecznościowe. To znak waszej roztropności i odpowiedzialności. Ten czas może być czasem wzrastania w nas tęsknoty za Jezusem Eucharystycznym i docenienia dotychczasowej rzeczywistości dostępu do sakramentów świętych bez żadnych ograniczeń.

Author

 


Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych w domach
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Kochani, w tym roku wyjątkowo nie możemy zgromadzić się w Kościele w Wielką Sobotę na święceniu pokarmów. Zachęcamy jednak do pobłogosławienia pokarmów we własnych domach przed śniadaniem wielkanocnym. Modlitwę błogosławieństwa odczytuje ojciec rodziny lub ktoś z obecnych, kto będzie przewodniczył błogosławieństwu.

Pamiętamy o Was w codziennych modlitwach i życzymy Wam dobrego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Niech tajemnica Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa przeżywana w inny niż dotychczas sposób przyczyni się do wzrostu naszej wiary i budowania osobistej relacji z Chrystusem w naszych rodzinach i nas samych.

Wasz proboszcz, Ks. Ryszard Ladziński wraz z wikariuszami  ks. Maciejem i ks. Pawłem


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED ŚNIADANIEM WIELKANOCNYM

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Przewodniczący – ojciec rodziny lub ktoś z obecnych:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Przewodniczący:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć z nimi posiłek; prosimy Cię pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka na znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Author

W związku z pojawieniem się koronawirusa na terenie Polski, Bp Romuald Kamiński zachęca do „modlitwy o ustrzeżenie nas od skutków szerzącej się epidemii, […] w intencji chorych, ich rodzin, w intencji osób poddawanych kwarantannie oraz w intencji całego personelu medycznego i kierujących wszystkimi działaniami.” Trzeba nam wystrzegać się przed paniką, ale też zwiększyć czujność co do przestrzegania zasad higieny.

Z dekretu Bp Romualda: „Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.”

Według sugestii sprzed tygodnia przewodniczącego Episkopatu abpa Gądeckiego, osoby które będą uczestniczyć w Mszy powinny zrezygnować z żegnania się święconą wodą (w naszym kościele opróżniliśmy kropielnice). Można przyjmować Komunię świętą na rękę. Abp Gądecki przypomniał też sens Komunii duchowej – to „jest akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie”. Wierzymy, że to doświadczenie możliwe jest w różnych sytuacjach, kiedy nie jest możliwa Komunia sakramentalna (choć nie może jej zastąpić, gdy sakramentalna forma Komunii jest możliwa).

Wprowadzamy w naszej parafii także pewną zmianę. Od najbliższej soboty (14 marca) do odwołania sobotnie Msze św. wieczorne będą odprawiane według formularza z niedzieli

Godziny Mszy św. nie ulegają zmianom (sześć Mszy w niedziele i święta, cztery w dni powszednie – godziny podane są w bocznej kolumnie), zachęcamy także do osobistej modlitwy w domach i oglądania transmisji Mszy św. za pośrednictwem telewizji, internetu i audycji radiowych. Dołączmy do prośby przewodniczącego Episkopatu Polski i „Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy szczególnie do modlitwy suplikacją +Święty Boże, Święty Mocny…+”

Poniżej zamieszczamy linki z komunikatami kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

Jednocześnie przypominamy, że osoby starsze i schorowane powinny pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np.

– o godz. 7.00 w TVP 1,
– o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy,
– o godz. 9.30 w Telewizji Trwam,
– o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje.

Wszystkim parafianom życzymy, aby – z Bożą pomocą – wytrwali w zdrowiu.

Author

Nasza parafia w obiektywie