Nowe zasady bezpieczeństwa w parafii po komunikacie bp-a Romualda Kamińskiego z 24.03.2020 r.

Sakramenty

Nasza parafia w obiektywie