Nowe zasady bezpieczeństwa w parafii po komunikacie bp-a Romualda Kamińskiego z 24.03.2020 r.

Sakrament bierzmowania

Wszystkie spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania, a także egzaminy są aktualnie odwołane. O kolejnych terminach spotkania będziemy informować w późniejszym czasie.

Osoby, które nie przekazały informacji o imieniu oraz świadku proszone są o kontakt mailowy na adres ks. Macieja.

Do zapoznania się:

Egzamin do bierzmowania – pytania i odpowiedzi »


Do kancelarii parafialnej (lub księdza czuwającego nad przygotowaniem do sakramentu) należy dostarczyć:

  • Metryka Chrztu (znajduje się ona w parafii, gdzie było się ochrzczonym)
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji
  • Osoby starsze niż młodzież gimnazjalna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  • Podanie skierowane do ks. biskupa z prośbą o udzielenie sakramentu i uzasadnieniem.

Chętny do przyjęcia sakramentu bierzmowania (sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej) powinien być w 3 klasie gimnazjumuczęszczać regularnie na spotkania przygotowujące. O spotkaniach każdorazowo informujemy w ogłoszeniach parafialnych.

Nasza parafia w obiektywie