Sakrament bierzmowania

Zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania, którzy skończyli dwa lata przygotowań na próbę przed sakramentem bierzmowania – 17 czerwca o godzinie 19.30. Obecność obowiązkowa.

Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 24 czerwca 2020 r. o godz. 16.30. Przypominamy o złożeniu deklaracji-zgody.


Do zapoznania się:

Egzamin do bierzmowania – pytania i odpowiedzi »


Do kancelarii parafialnej (lub księdza czuwającego nad przygotowaniem do sakramentu) należy dostarczyć:

  • Metryka Chrztu (znajduje się ona w parafii, gdzie było się ochrzczonym)
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji
  • Osoby starsze niż młodzież gimnazjalna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  • Podanie skierowane do ks. biskupa z prośbą o udzielenie sakramentu i uzasadnieniem.

Chętny do przyjęcia sakramentu bierzmowania (sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej) powinien być w 3 klasie gimnazjumuczęszczać regularnie na spotkania przygotowujące. O spotkaniach każdorazowo informujemy w ogłoszeniach parafialnych.

Nasza parafia w obiektywie