Sakrament chrztu

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

  • Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (odpis)
  • Wyciąg z aktu ślubu rodziców dziecka
  • Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, adres faktycznego zamieszkania)
  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do wysłuchania konferencji przedchrzcielnej, która w naszej parafii odbywa się w każdy I piatek miesiąca o godz. 19.30, lub powinni dostarczyć zaświadczenie o wzięciu udziału w takiej konferencji w innej parafii.

Rodziców i chrzestnych obowiązuje wychowanie w wierze dziecka, które przyjmuje sakrament chrztu.

Sakramentu chrztu udziela się w naszej parafii w 2-gą i 4-tą niedzielę każdego miesiąca.

Nasza parafia w obiektywie