Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych w domach
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Kochani, w tym roku wyjątkowo nie możemy zgromadzić się w Kościele w Wielką Sobotę na święceniu pokarmów. Zachęcamy jednak do pobłogosławienia pokarmów we własnych domach przed śniadaniem wielkanocnym. Modlitwę błogosławieństwa odczytuje ojciec rodziny lub ktoś z obecnych, kto będzie przewodniczył błogosławieństwu.

Pamiętamy o Was w codziennych modlitwach i życzymy Wam dobrego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Niech tajemnica Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa przeżywana w inny niż dotychczas sposób przyczyni się do wzrostu naszej wiary i budowania osobistej relacji z Chrystusem w naszych rodzinach i nas samych.

Wasz proboszcz, Ks. Ryszard Ladziński wraz z wikariuszami  ks. Maciejem i ks. Pawłem


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED ŚNIADANIEM WIELKANOCNYM

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Przewodniczący – ojciec rodziny lub ktoś z obecnych:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Przewodniczący:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć z nimi posiłek; prosimy Cię pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka na znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Author

Nasza parafia w obiektywie