Category

Ważne

Category

MODLITWA BENEDYKTA XVI W INTENCJI OBRONY ŻYCIA

Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi, który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi czynisz nas uczestnikami życia Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego, uwielbiamy Cię i błogosławimy. W pokornym uniżeniu przed Tobą, Źródło i Miłośniku życia, prawdziwie obecny i żywy pośród nas, błagamy Cię: Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia, uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona, przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia.

Błogosław rodziny, uświęcaj małżeństwa, uczyń płodną ich miłość. Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentów, aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia, każdego ludzkiego życia. Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości. Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów, aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki, tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.

Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią z powodu niemożności posiadania dzieci i w Twojej dobroci zapewnij im to, czego pragną. Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi, aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości, pocieszenia Twojego Boskiego Serca. Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary, w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę, od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Dobrem i Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu, w nadziei na życie wieczne w Tobie, w jedności z Błogosławioną Trójcą. Amen.

Wszystkim naszym drogim Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze Świąteczne życzenia:

Niech Wasze serca i domy wypełni ciepło miłości przychodzącej na Świat Bożej Dzieciny! Nich pokój małego Jezusa sprawi, że Wasze spotkania w gronie rodzinnym i znajomych napełnią Was otuchą na lepszą przyszłość, przyniosą zrozumienie i jedność w rodzinach oraz w naszej Ojczyżnie!

W Nowy Roku 2024, życzymy, by Chrystusowy pokój ogarnął cały Świat, by ustały niepokoje i wojny, a Kościół ciesząc się wolnością mógł nieść światu radosną nowinę o Odkupicielu, który przyszedł nas zbawić.

Życzymy każdemu z Was, drodzy Parafianie, błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego i Szczęśliwego Nowego Roku!

 Wasz Ksiądz Proboszcz i Duszpasterze


W przyszłą niedzielę, 8 października, będziemy obchodzili w naszej Parafii Uroczystości Odpustowe ku czci Świętej Faustyny Kowalskiej. Na Mszę Świętą o godz. 12.15 zapraszamy wszystkich naszych drogich Parafian, Służbę Liturgiczną: Lektorów, Ministrantów, Bielanki, Braci z „Totus Tuus”, Parafialny Chór. Odpustowej Mszy świętej będzie przewodniczył Ordynariusz naszej Diecezji, ks. biskup Romuald Kamiński, który w trakcie liturgii dokona poświęcenia nowych organów oraz poprowadzi Nabożeństwo i Procesję Eucharystyczną. Po Mszy św. będziemy mieli okazję do dalszego radosnego świętowania uczestnicząc w Koncercie Organowym oraz w parafialnym pikniku. Serdecznie zapraszamy na poczęstunek i wspólną zabawę!
 

Nasza parafia w obiektywie