3 rocznica odejścia do domu Ojca Jana Pawła II (kwiecień 2008)

Nasza parafia w obiektywie