II Pielgrzymka Piesza do MB Różańcowej (13.05.2016)

Nasza parafia w obiektywie