IV Pielgrzymka Żywego Różańca (30.04.2016)

Nasza parafia w obiektywie