Nawiedzenie figury Matki Bożej Loretańskiej (08.10.2013)

Nasza parafia w obiektywie