Obłóczyny ministrantów (10.12.2017)

Nasza parafia w obiektywie