Poświęcenia nowej świątyni w Loretto (9.09.2018)

9

Nasza parafia w obiektywie