Spotkanie opłatkowe kółek różańcowych (styczeń 2017)

Nasza parafia w obiektywie