Święcenia pokarmów (4.04.2015)

Nasza parafia w obiektywie