Święcenie pokarmów (15.04.2017)

Nasza parafia w obiektywie