Święcenie pokarmów (20.04.2019)

Nasza parafia w obiektywie