Święcenie pokarmów (26.03.2016)

Nasza parafia w obiektywie