Wizytacja naszej parafii przez bp-a Marka Solarczyka (04.05.2014)

Nasza parafia w obiektywie