Bracia i siostry w Chrystusie!

“A skądże mi to, że Matka Pana mojego przychodzi do mnie” [Łk 1, 43]

Te słowa będziemy mogli wypowiedzieć pełni radosnej wdzięczności – Matka Pana przychodzi do nas.

To historyczne wydarzenie w naszej parafii jest więc kontynuacją opisanego w Ewangelii Nawiedzenia św. Elżbiety.

W tej tajemnicy podziwiamy Matkę Najświętszą za Jej bezgraniczne zawierzenie Bogu, niezachwianą nadzieję i gorącą miłość do Niego poprzez okazywanie miłości drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie.

Matka Boża, której całe życie było wielką “pielgrzymką wiary”, jest dla uczniów Jezusa wzorem człowieka wiary autentycznie przeżywanej. Uczy jak żyć na co dzień gorącą miłością i mocną nadzieją i jak odpowiedzieć na zbawcze słowo Boga oraz na Jego miłość do człowieka.

Przychodząc do nas chce nas jeszcze bardziej zbliżyć do Jezusa i Jego Kościoła. Tak jak biesiadnikom w Kanie Galilejskiej wskazując na Jezusa mówi: “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” [J 2, 5b].

Spotkanie z Maryją podczas Nawiedzenia jest wyjątkową okazją do tego, aby umocnić wiarą, nadzieję i miłość, aby pod czujnym okiem Matki i blisko Jej serca wyprostować nasze drogi wiary i miłości małżeńskiej, rodzinnej i sąsiedzkiej, bo jakżeż poróżnieni z sobą będziemy mogli spojrzeć w Jej łagodne oblicze i ręce do Niej wyciągnąć.

Do tej chwili historycznej i radosnej , spotkania z Maryją w Kopii Jasnogórskiego, przygotuje nas OO. Michał Pacan, paulin.

Duszpasterze z parafii św. Faustyny

 [button link=”http://swfaustyna.waw.pl/ogloszenia-duszpasterskie-15-kwietnia-2018/#more-9989″ color=”green”] Zobacz plan peregrynacji[/button]

Author

Nasza parafia w obiektywie