hoserDrodzy Diecezjanie: Pod hasłem: „Przekaż Światło Chrystusa”, Kościół Warszawsko – Praski przez cały rok trwał w nieustannej modlitwie Jerycha Różańcowego. Gromadziliśmy się przed Najświętszym Sakramentem we wszystkich parafiach, domach zakonnych i innych wspólnotach religijnych by wytrwale prosić o potrzebne łaski i wynagrodzić Bogu za grzechy osłabiające Piękno Bożego Życia. Odczuwaliśmy wszyscy wielką siłę i moc modlitwy. Dziękujemy Matce Bożej Zwycięskiej za wszystkie wspólnoty modlitewne, które włączyły się w to wielkie dzieło nieustannej modlitwy, szczególnie tym parafiom i zgromadzeniom zakonnym, które podjęły tygodniowe Jerycha Różańcowe.


Wszystkich wiernych parafian zapraszam do udziału w ostatnim tygodniu Jerycha połączonego z Sympozjum Maryjnym rozpoczynającym się 22 listopada. Każdego dnia po Mszy Świętej o godz. 18.00 będą wygłaszane prelekcje przybliżające tajemnice Matki Bożej w życiu wierzących. Uroczyste zakończenie odbędzie się w sobotę 29 listopada, w przeddzień rozpoczynającego się Adwentu i Roku Życia Konsekrowanego. Zapraszam wszystkich na Nabożeństwo Różańcowe o godz. 17.00, a następnie na Uroczystą Mszę Świętą o godz. 18.00. Będziemy składać dziękczynienie Bogu za tak liczne łaski uzyskane poprzez całoroczną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

.+ Arcybiskup Henryk Hoser

Więcej informacji na stronie diecezjalnej

Author

Nasza parafia w obiektywie