O zerwanie z obojętnością oraz realizację wypływającej z Ewangelii troski o rzeczywistość stworzoną zaapelował papież Franciszek w pierwszej w dziejach Kościoła encyklice całkowicie poświęconej ochronie naturalnego środowiska człowieka, “Laudato si’” – “Pochwalony bądź”.

Zachęcamy do lektury nowej encykliki Papieża Franciszka

Author

Nasza parafia w obiektywie