VII Niedziela w Okresie Zwykłym

ogloszenia-parafialne1. W środę wypada święto Katedry św. Piotra Apostoła.

2. Jutro swoje święto patronalne na Mszy świętej o godzinie 18.30 ma koło rodzinne bł. Hiacynty, Franciszka i Łucji. Zapraszamy.

3. Polecamy prasę katolicką.

Komunikat na niedzielę 19 lutego 2017 roku

Drodzy Diecezjanie!

Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Kościół i nasza ojczyzna, jest ochrona trzeźwości. W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego r hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Jest on wyjątkową szansą na zjednoczenie działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa.

Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej ojczyzny.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Author

Nasza parafia w obiektywie