XII Niedziela Zwykła

1. Na mocy dekretu księdza biskupa Romualda Kamińskiego, ks. Paweł Włas, który przez dziewięć lat pełnił posługę w naszej parafii jako wikariusz, został zwolniony ze swoich obowiązków i obejmie funkcję wikariusza w parafii p.w. Św. Wincentego a Paulo w Otwocku. Wyrażamy ogromną wdzięczność księdzu Pawłowi za jego ofiarną posługę w naszej wspólnocie i życzymy owocnej pracy w nowej placówce. Okazją do wyrażenia naszej wdzięczności będzie przyszła niedziela, 27 czerwca, kiedy to będziemy oficjalnie żegnać i dziękować za posługę pasterską księdza Pawła.

2. W dniu dzisiejszym po Mszach św. odbywa się zbiórka do puszek na stypendia dla księży naszej diecezji studiujących za granicą. Dziś także, z inicjatywy Stowarzyszenia „Mieszkańcy Bródna, Targówka, Zacisza” przed kościołem rozdawane są informacje dotyczące możliwości głosowania na projekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego, które mogą posłużyć naszej społeczności lokalnej. Zachęcamy do zainteresowania się i zaangażowania w tą inicjatywę, służącą rozwojowi naszej dzielnicy.

3. W czwartek obchodzimy w Kościele Uroczystość Narodzin Św. Jana Chrzciciela.

4. W piątek, 25 czerwca kończy się rok szkolny i katechetyczny. Dzieci i młodzież zachęcamy do odbycia spowiedzi przed czasem wakacyjnym i podziękowania Bogu za rok nauki przez uczestnictwo we Mszy św.

5. Zachęcamy do zapoznania się z dekretem o odwołaniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej: https://diecezja.waw.pl/7545. Przypominamy wraz z księdzem Biskupem, że Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego duchowe dobro, dlatego prosimy, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym miłości spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał. Zachęcajmy siebie nawzajem do osobistego uczestnictwa w Mszy świętej, wsłuchwania się w Słowo Boże oraz udział w uczcie Eucharystycznej.

6. Nawiedzając świątynie pamiętajmy o maseczkach (zasłanianiu ust i nosa), zachowywaniu stosownej odległości oraz dezynfekcji rąk. Komunii świętej na rękę udzielamy przy ołtarzu św. Jana Pawła II.

Author

Nasza parafia w obiektywie