XVIII Niedziela Okresu Zwykłego

ogloszenia-parafialne1. Dzisiaj po sumie procesja eucharystyczna i spotkanie z Kółkami Żywego Różańca. Intencja różańcowa na sierpień: „O błogosławieństwo boże i opiekę Matki Bożej dla wszystkich pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych i błogosławieństwo boże dla naszej Ojczyzny.”

Zachęcamy do włączenia parafialnej intencji różańcowej do modlitwy osobistej.


2. Jutro święto Przemienienia Pańskiego, zapraszamy również na modlitwę wypominkową na godzinę 17.30; w czwartek natomiast wypada święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – patronki Europy, a w piątek święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, w sobotę wspomnienie św. Klary.

3. Parafia poszukuje osoby chętnej na stanowisko kościelnego na cały etat – szczegółowe informacje u Księdza Proboszcza.

4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.


Warszawa, dnia 26 lipca 2018 r.

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Umiłowani Diecezjanie,

Czas wakacji będący dla wielu czasem wytchnienia, odpoczynku, dla wielu – szczególnie dla ludzi młodych – jest czasem do podejmowania ważnych decyzji.

Wszyscy jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. W myśl słów św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) starajmy się pomagać innym w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji. Wśród tych decyzji bardzo ważne są te, które dotyczą drogi powołania. Dotyczy to szczególnie wyboru drogi do życia małżeńskiego, rodzinnego, powołania kapłańskiego, do życia konsekrowanego, pracy na misjach i każdego innego, będącego wypełnieniem zaproszenia samego Boga.

Diecezja nasza, która z każdym rokiem staje się liczebnie większa, ma ciągle za mało kapłanów i osób życia konsekrowanego. Zwracam się do Was, Czcigodni Diecezjanie, z serdeczną prośbą o ufną modlitwę w intencji powołań kapłańskich, do życia konsekrowanego i do posługi na misjach. Niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Pragnieniem wszystkich, którym na sercu leży dobro ludu Bożego naszej Wspólnoty diecezjalnej jest, aby nasze Seminarium Duchowne przygotowało jak najlepiej i jak najliczniejszą grupę młodych kapłanów.

Proszę zatem każdego z Was o modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań. Do tej prośby zachęca nas sam Jezus: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8). Cenne jest także dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania.

Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i słowo w intencji powołań.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Źródło: https://diecezja.waw.pl/5990

Author

Nasza parafia w obiektywie