XVI Niedziela Zwykła

1. Dziś obchodzimy  III  Światowy Dzień Dziadków  i  Osób Starszych pod hasłem:  „Miłosierdzie  Jego  z  pokolenia  na  pokolenie”   (Łk 1, 50).   Hasło  to  wyraża  ścisły związek  ze  Światowymi  Dniami  Młodzieży, które w dniach 1-6 sierpnia odbędą się w Lizbonie.  Już  w  tym  tygodniu  wyjeżdża  na nie młodzież,  także z naszej parafii.

2. Jutro przypada liturgiczne wspomnienie świętej Kingi, dziewicy.

Author

Nasza parafia w obiektywie