Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Warszawa   dnia 26.09.2018

Parafia  Św. Faustyny
Warszawa
ul. Żuromińska 2

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Św. Wincentego 87
03 -291 Warszawa

Zespół Caritas Parafii Św. Faustyny w Warszawie, informuję, że przystąpił jako organizacja partnerska lokalna do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej. Do czerwca 2019 roku osoby zakwalifikowane do programu będą mogły otrzymać produkty w formie paczek żywnościowych takie jak: makaron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gołąbki, filet z makreli, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet, kabanosy, cukier, miód, olej, buraczki, makaron bezglutenowy, kasza gryczana.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 PLN dla osoby w rodzinie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej może skorzystać z działań towarzyszących. Działania te organizowane będą w formie szkoleń i warsztatów przekazujących wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki, zdrowego odżywiania, zarządzania budżetem domowym oraz zapobieganiu marnotrawieniu żywności.

Artykuły żywnościowe będą wydawane w dniach i godzinach dyżurów Parafialnego Zespołu Caritas.

Z poważaniem
Teresa Padzik

Nasza parafia w obiektywie