Sakrament bierzmowania

Grupa dla bierzmowanych

Zdjęcia z bierzmowania znajdują się w galerii.


Do kancelarii parafialnej (lub księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do sakramentu bierzmowania) należy dostarczyć:

  • Metrykę Chrztu (znajduje się ona w parafii, gdzie było się ochrzczonym)
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji
  • Osoby starsze – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  • Podanie skierowane do ks. biskupa z prośbą o udzielenie sakramentu i uzasadnieniem

Chętny do przyjęcia sakramentu bierzmowania czyli sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej powinien uczyć się w 8 klasie szkoły podstawowej (nauki trwają do 1 klasy szkoły średniej)  i uczęszczać regularnie na spotkania przygotowujące. O spotkaniach każdorazowo informujemy w ogłoszeniach parafialnych.

Kto może otrzymać sakrament bierzmowania?

Sakrament może otrzymać osoba ochrzczona, będąca w stanie łaski uświęcającej.

Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego. Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk – kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa.

Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności, a także różnorakie dary, które umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.

Nasza parafia w obiektywie