Sakrament małżeństwa

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

  • Aktualne metryki Chrztu w pełnym wypisie (data wydania musi być nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu), oraz inne dokumenty kościelne – jeżeli zostały wydane – stwierdzające stan wolny.
  • Dowody osobiste narzeczonych
  • Ostatnie świadectwo katechizacji
  • Świadectwo Bierzmowania
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
  • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Narzeczeni winni się zgłosić do kancelarii pierwszy raz minimum 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. W przypadkach bardziej złożonych prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią.


Fotograf lub kamerzysta mogą chcieć wcześniej zapoznać się z wnętrzem kościoła, przygotowaliśmy także dla nich wirtualny spacer po naszej świątyni.

Nasza parafia w obiektywie