52 Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych w diecezjach Warmińskiej i Pomorskiej (6-9.05.2015)

Nasza parafia w obiektywie