Pielgrzymka do sanktuariów diecezji Bielsko-Żywieckiej (30.01 – 2.02.2013)

Nasza parafia w obiektywie