Pielgrzymka do Sanktuariów maryjnych diecezji kaliskiej (7.05.2011)

Nasza parafia w obiektywie