Pielgrzymka do Sanktuariów maryjnych diecezji rzeszowskiej (1-2.06.2011)

Nasza parafia w obiektywie