Pielgrzymka do Sanktuariów maryjnych diecezji tarnowskiej (16 – 17.09.2011)

Nasza parafia w obiektywie