Pielgrzymka do Sanktuariów maryjnych Podlasia (7.03.2012)

Nasza parafia w obiektywie