Pielgrzymka Obory (12.04.2014)

Nasza parafia w obiektywie